ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พรศิริ    ทองแจ่ม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังพร้าว
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2