ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุธิดา    สอนวิชา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พุขามครุฑมณีอุทิศ
สังกัด
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)