ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พิมพ์พิชชา ตาคำ    สงวนสิทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่โมงเย้า
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2