ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมยศ    เหมนวล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1