ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วันเพ็ญ    สอรักษา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสะอาดดอนเงิน
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3