ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กนกพัทธ์    เวียงสีมา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านลำไซกง
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3