ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิยม    เรืองคง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยน้ำเค็ม
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3