ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ธนพร    ปักษา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองโบสถ์
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3