ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กฤชภร    แก้วประเสริฐ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านพร้าว
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3