ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ลภาภัทร    พลสิทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านศาลเจ้าพ่อ
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3