ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพรัตน์    เพียรสดับ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1