ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประสงค์    บาลลา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1