ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธีรภัทรวัฒน์    กล้าแข็ง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองหิน
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3