ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธนัชชัย    เสยกระโทก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3