ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไกรวัลย์    นคราวนากุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3