ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิโรจน์    สว่างบุญ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองตุวิทยา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1