ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จักรกฤษณ์    อินทสงค์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านซับไทรทอง
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3