ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร.ต. ศุภชัย    โคสมบูรณ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองต้อ
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3