ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไมตรี    จันทองเดช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3