ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมหมาย    แสนลือชา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3