ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง โสภิต    ขันติโชติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งแขวน
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3