ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ณัชชา    ยุระชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองไผ่ใหญ่
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3