ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย โรจน์ชวิน    วีรภัทรชยังกูร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนแสนสุข
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3