ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มนตรี    แจ้งคำพี้
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านใหญ่
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3