ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ดาวเรือง    เรืองรัตนโชติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแชะ
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3