ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เฉลิมยศ    พุทธา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3