ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พินิจ    พินิจพงศ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทรัพย์เจริญ
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3