ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย แสงเพ็ช    ทองไชย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านซับสะเดา
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3