ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วุฒิพงษ์    พงศ์อุดม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองรัง
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3