ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ขันตรี    โสภาพิศ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านมาบกราด
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3