ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ถนัด    บรรลือ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3