ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ขวัญชัย    เรืองกระโทก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแคทราย
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3