ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญลือ    เพ็ชรดอน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านซับก้านเหลือง
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3