ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิเชียร    หน่างเกษม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองโสน
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3