ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ถนัด    ธเรศพฤฒิกิจ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3