ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เดชดวง    ลึกอะหร่ำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3