ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศุภักไท    ทองนุช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองล้างช้าง
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3