ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพศาล    จิตพิทักษ์กูล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกลาง
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3