ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปรีดี    โสโป
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดไม้เสี่ยว
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3