ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย คะนอง    ควรตะขบ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านตะขบ
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3