ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมชาย    จันทร์ตะคุ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่าไม้อุทิศ 2
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3