ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง มนทกานติ    ปัทมจิตธำรง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 2