ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมพร    ญาติดอน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3