ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นภภูมิ    แก้ววิเศษ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปางไม้
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3