ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ช่วย    รมยาคม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพุปลาไหล
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3