ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วรรณา    ธเรศพฤฒิกิจ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกสะอาด
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3