ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศักดิ์ดา    ประยูรชาญ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยอรุณหินลาด
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 5