ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศักดิ์ดา    ประยูรชาญ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านใหม่โสกส้มกบ
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 5