ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัชนี    คำพิทักษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดศีรษะกระบือ
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3