ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิรุทธ์    เฟ้นดี้
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3