ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิยม    สมบัติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองนกเขียนสามัคคี
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3